HOME

language
summaries

inhoud

historie
rekenschuif

bijzondere
exemplaren

reken
voorbeeld

ontstaan
van de kring

kring
activiteiten

MIR

contact met
de kring

inter-
nationaal

publicaties

links

privacy


Rekenlinialen Verzamelaars, Slide Rule Collectors, Welkom bij de

KRING HISTORISCHE REKENINSTRUMENTEN

Dutch Circle for Historical Calculating Instruments


Breaking news ...

DVD25 mei 2018:
elk (bestaand of toekomstig) lid van de Kring ontvangt de 25-jarig jubileum DVD met 25 jaar aan publicaties van Kring-leden.

3 November 2018: Op de Jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren heeft Kring-lid Simon van der Salm 2 workshops over poolplanimeters verzorgd. Zie presentatie (PowerPoint of PDF), artikel en animatie.

De Kring organiseert de 25e "International Meeting of Collectors of Historical Computing Instruments" (kortweg IM2019) op 20 t/m 22 september 2019 te Den Haag en Scheveningen. Meer informatie volgt...

Nederlands
(compleet)
English
(complete)
Deutsch
(Zusammenfassung)
Franais
(sommaire)
Versie V9.0
10-2-2012

Ons korte internet-adres is
http://www.rekenlinialen.org