Nederlandse Kring van Verzamelaars van Rekenlinialen

Samenvatting

Na de oprichting in 1991 is de Nederlandse Kring gegroeid tot een informele groep van ongeveer 60 verzamelaars, met als doelstellingen:

  1. onderlinge ondersteuning van kringleden bij verzamelen en speurwerk
  2. verbreiding van algemene kennis en besef van het historische belang van de rekenliniaal

Deze doelstellingen willen wij bereiken door het uitgeven van ons blad “MIR”, door bijeenkomsten te organiseren, aanwezigheid bij verzamelmarkten, publicatie van boeken, catalogi, interviews, en door contacten te onderhouden met groepen van gelijkgestemde verzamelaars in binnen- en buitenland.

Eind 2004 is het gebied van de Kring verbreed en de naam gewijzigd in: Kring Historische Rekeninstrumenten